Nordisk Massivtre har opphørt driften i selskapet

Ved spørsmål angående selskapet vennligst kontakt Ole Mathias Lygren på e-post: ole.lygren@hunton.no eller telefon: +47 404 91398.